Regały paletowe i wspornikowe

Regały wspornikowe

 

Niezwykle prosty i odporny system zaprojektowany do składowania elementów długich: prętów, profili, rur, drewna budowlanego, itd. W zależności od wysokości i wagi może być stosowana wersja lekka systemu, średnia lub ciężka.

ZALETY
System idelany do składowania belek, profili, rur, drewna budowlanego, itd;
Możliwość dostosowania wysokości do różnych ładunków.
Regały wspornikowe projektowane są tak, by stanowić proste a zarazem bezpieczne rozwiązanie składowania.

ELEMENTY SKŁADOWE

W celu zaspokojenia wszelkich potrzeb rynkowych, proponujemy grupę trzech podstawowych systemów regałów wspornikowych: lekki, średni i ciężki. Wybór najbardziej właściwego systemu zależy od charakterystyki składowanego produktu, a w szczególności od jego wagi, rozmiarów i wysokości.


 

 


Regały wspornikowe są wzmocnione przy pomocy zespołu usztywnień ukośnych, zwiększających stabilność wzdłużną.

Ramiona

- elementy poziome systemu podtrzymującego ładunek
- każde ramię ma określoną wytrzymałość, w zależności od modelu i głębokości.

Podstawy

Dostępne są dwa rodzaje podstaw regałów:
- typ Gondola z dwoma ramionami, po jednym z każdej strony słupa mocującego
- typ Ścienny z pojedynczym ramieniem.

Do składowania szpul proponujemy system każdorazowo dostosowany do typu towaru.
Regały szpulowe zostały zaprojektowane dla potrzeb łatwego i bezpiecznego magazynowania szpul.

Regały paletowe wysokiego składowania

   

 

 

 

 

 

 

Optymalne rozwiązanie dla magazynów, w których składuje się produkty na paletach, przy szerokim wachlarzu jednostek magazynowych. Umożliwia łatwy dostęp do produktów, upraszcza kontrolę stanu magazynu, może być dostosowany do każdej przestrzeni oraz wagi i wymiarów składowanych produktów.

ZALETY:
Najbardziej uniwersalny system, który zapewni bezpośredni dostęp do każdej palety;
Pozwala zmaksymalizować dostępną powierzchnię składowania;
Umożliwia całkowitą kontrolę stanu magazynu. Na każdą przestrzeń składowania przypada jedna paleta;
Pozwala na zastosowanie długich belek nośnych dla ręcznego konfekcjonowania produktów;

Możliwość przystosowania systemu do składowania ładunków różnej masy.

Tradycyjny system składowania paletowego jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku magazynów gdzie konieczne jest składowanie na paletach różnorodnych produktów.

Duża różnorodność profili i dodatków pozwala na optymalne rozmieszczenie każdego towaru na różnych wysokościach.

Rozmieszczenie i wysokość regałów jest uzależniona od typu podnośników, składowanego towaru i wielkości magazynu.
Bezpośredni dostęp do każdej składowanej palety;
Możliwość wyboru danego towaru bez konieczności przenoszenia pozostałych;
łatwe zarządzanie całością towaru, jako że każda paleta ma swoje stałe miejsce;
Możliwość dostosowania do każdego rodzaju towaru, zarówno jeżeli chodzi o ciężar jak i objętość.